Inne informacje publiczne

Załatwianie pozostałych spraw, jak pozyskiwanie informacji publicznych będących w posiadaniu Stowarzyszenia Literackiego im. K.K. Baczyńskiego i nieopublikowanych w BIP, może odbyć się osobiście lub na wniosek pisemny przyjęty w siedzibie organizacji:

Stowarzyszenie Literackie im. K.K. Baczyńskiego z siedzibą w Domu Literatury w Łodzi

ul. Roosevelta 17, 90-056 Łódź , tel. (42) 636 68 38