Władze

Zarząd

Przewodnicząca: Milena Rosiak
Zastępca Przewodniczącej: Monika Kocot
Sekretarz: Magdalena Skrzypczak
Członek: Tomasz Cieślak
Członek: Sylwester Kołodziejczyk

Zespół Programowy

Przewodnicząca: Magdalena Rabizo-Birek
Zastępca przewodniczącej: Kacper Bartczak
Członek: Przemysław Owczarek

Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca: Anna Ciarkowska
Zastępca przewodniczącej: Ilona Marczak
Sekretarz: Barbara Hac