z mandragory Łucji Dudzińskiej nagrodzone symbolicznie

Wśród nagrodzonych Symboliczną Nagrodą im. Ryszarda Milczewskiego-Bruno w dziedzinie poezji za rok 2013 znalazł się tom Łucji Dudzińskiej z mandragory wydany przez SLKKB. Informacja o nagrodzie: Ryszard Milczewski-Bruno ustanowił w listopadzie 1969 roku takie Symboliczne Nagrody: w dziedzinie poezji – „Duże Piwo Grzane z Łyżką” w dziedzinie prozy – „Wino Patykiem Pisane” w dziedzinie krytyki – „Mała Kawa z Biszkopcikiem” Pierwszymi laureatami nagród byli: Janusz Żernicki (poezja), Edward Stachura (proza), Tomasz Burek (krytyka). W 1971 roku Bruno poszerzył Nagrody o dziedzinę Nagroda Specjalna „Gaśnica Terenowa”. Continue reading →

XXIII Konkurs Poetycki o Nagrodę im. K.K. Baczyńskiego

Stowarzyszenie Literackie im. K.K. Baczyńskiego ogłasza ogólnopolski konkurs na zestaw poetycki, o łącznej objętości do stu wersów, stanowiący spójną warsztatowo propozycję. Jury będzie rozpatrywać jedynie utwory dotąd nienagradzane. Po raz piąty Stowarzyszenie Literackie wręczy Nagrodę TETIS – za zestaw poetycki wyróżniający się nowatorstwem formalnym i niekonwencjonalnością. Nagroda TETIS zostanie przyznana przez Jury propozycji poetyckiej wybranej osobno spośród wszystkich nadesłanych na konkurs. Nadesłany zestaw poetycki należy oznaczyć godłem. Tym samym godłem prosimy oznaczyć także dołączoną do przesyłki zaklejoną kopertę, zawierającą imię, nazwisko i adres Autora (z Continue reading →