Premiera: Magdalena Skrzypczak „Wielowarstwie. Donosy (z) ciała miasta”

Z przyjemnością prezentujemy naszą najnowszą publikację – „Wielowarstwie. Donosy (z) ciała miasta” Magdaleny Skrzypczak.

Książka jest zbiorem prozatorskich oraz malarskich opowieści o chodzeniu ulicami Łodzi i doświadczaniu przestrzeni (dotykanie, wąchanie, dostrajanie się do miejskiego pulsu, ale i przekomarzanie się z tym, co łódzkie). Literackie miniatury wraz z wizualnymi komentarzami w formie obrazów i prac na papierze (utrzymanych w poetyce ekspresjonizmu abstrakcyjnego i abstrakcji lirycznej) są efektem prowadzonego przez Magdalenę Skrzypczak projektu, który przewidywał m.in. zapisywanie sensorycznych doświadczeń z wędrówek w formie opowiadań, notatek, brudnopisów czy szkiców plastyczno-słownych.

Jeśli jesteście zainteresowani otrzymaniem książki „Wielowarstwie. Donosy (z) ciała miasta”, zapraszamy do kontaktu: slkkb@slkkb.org.pl

Magdalena Skrzypczak – dr nauk humanistycznych, literaturoznawczyni i kulturoznawczyni; pisarka, malarka; autorka tekstów literackich i teoretycznych, publikowanych na łamach czasopism kulturalnych, artystycznych, naukowych oraz w tomach zbiorowych. Stypendystka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziedzinie literatury oraz laureatka Stypendium Artystycznego Prezydent Miasta Łodzi. Zajmuje się twórczością Tadeusza Kantora, teorią procesu twórczego, kulturotwórczą funkcją spaceru i retoryką chodzenia oraz związkami literatury i sztuk wizualnych. Od 2013 r. w drodze między Polską i Portugalią.
http://www.magdalenaskrzypczak.com/

Redakcja: Milena Rosiak

Projekt graficzny i skład: Goodnews

Projekt został zrealizowany dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi