Wybory nowych władz, 20 kwietnia 2016​

20 kwietnia 2016 r. odbyło się Walne Zgromadzenie SLKKB, w trakcie którego wybrano nowe władze Stowarzyszenia.

Zarząd

Przewodnicząca: Monika Kocot
Zastępca Przewodniczącej: Magdalena Skrzypczak
Sekretarz: Milena Rosiak
Członek: Tomasz Cieślak
Członek: Michał Wróblewski

Zespół Programowy

Przewodnicząca: Magdalena Rabizo-Birek
Zastępca przewodniczącej: Anna Katarzyna Kronenberg
Członek: Aleksandra Szpiegowska

Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca: Justyna Fruzińska
Zastępca przewodniczącej: Ilona Marczak
Sekretarz: Katarzyna Wielechowska