z mandragory Łucji Dudzińskiej nagrodzone symbolicznie

Wśród nagrodzonych Symboliczną Nagrodą im. Ryszarda Milczewskiego-Bruno w dziedzinie poezji za rok 2013 znalazł się tom Łucji Dudzińskiej z mandragory wydany przez SLKKB.

Informacja o nagrodzie:

Ryszard Milczewski-Bruno ustanowił w listopadzie 1969 roku takie Symboliczne Nagrody:

  • w dziedzinie poezji – „Duże Piwo Grzane z Łyżką”
  • w dziedzinie prozy – „Wino Patykiem Pisane”
  • w dziedzinie krytyki – „Mała Kawa z Biszkopcikiem”

Pierwszymi laureatami nagród byli: Janusz Żernicki (poezja), Edward Stachura (proza), Tomasz Burek (krytyka). W 1971 roku Bruno poszerzył Nagrody o dziedzinę Nagroda Specjalna „Gaśnica Terenowa”. Pierwszym jej laureatem był Jerzy Lisowski za Antologię Poezji Francuskiej.

Przypomnijmy niektórych laureatów Symbolicznych Nagród Ryszarda Milczewskiego-Bruna:

Stanisław Barańczak, Jan Himilsbach, Ireneusz Iredyński, Ryszard Krynicki, Krzysztof Karasek, Ewa Lipska, Rafał Wojaczek, Adam Zagajewski.

W 1999 roku, w 20-tą rocznicę śmierci Bruna z inicjatywy Jerzego Szatkowskiego, „Okolica Poetów” wraz z „Czasem Kultury” wznowiły Symboliczne Nagrody Ryszarda Milczewskiego-Bruna. Wśród laureatów wznowionej edycji byli m.in.: Stanisław Chyczyński, Dariusz Tomasz Lebioda, Stefan Pastuszewski, Andrzej Krzysztof Waśkiewicz, Edmund Pietryk, Helena Gordziej, Jerzy Grupiński, Piotr Śliwiński, Tadeusz Żukowski oraz Andrzej Babiński.

Już za życia Bruna ustanowione przez niego Nagrody Symboliczne cieszyły się uznaniem środowiska literackiego. Poeci, prozaicy i krytycy z niecierpliwością oczekiwali kolejnych jego „werdyktów”. Zacytujmy tu słowa Stanisława Barańczaka z listu do Ryszarda Milczewskiego-Bruna: ”przede wszystkim dziękuję za nagrodę! Zaszczycony jestem niesłychanie”

Autorem statuetek tegorocznej edycji Symbolicznych Nagród im. Ryszarda Milczewskiego-Bruna jest artysta rzeźbiarz Kazimierz Rafalik.