Zawieszenie działalności

Szanowni Państwo, zawiadamiamy o tymczasowym zawieszeniu działalności Stowarzyszenia Literackiego im. K. K. Baczyńskiego w 2019 roku.  Jednocześnie informujemy, że Ogólnopolski Konkurs Poetycki o Nagrodę im. K. K. Baczyńskiego nie zostanie ogłoszony. Zarząd SLKKB  

Wyniki XXVII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego o Nagrodę im. K.K. Baczyńskiego

Dnia 16 lutego 2018 roku odbyło się posiedzenie Jury XXVII Konkursu Poetyckiego o Nagrodę im. K.K. Baczyńskiego w składzie: przewodnicząca Justyna Fruzińska (Łódź), członkowie Karol Maliszewski (Nowa Ruda), Magdalena Rabizo-Birek (Rzeszów), Robert Rutkowski (Łódź), Marcin Zegadło (Częstochowa), sekretarz Milena Rosiak. Na konkurs nadesłano 101 zestawów. I Nagrodę, w wysokości 1200 złotych, przyznano Pani Marzenie Orczyk-Wiczkowskiej z Dąbrowy Górniczej za zestaw „BIAŁE PORZECZKI”. II Nagrodę, w wysokości 700 złotych, przyznano Panu Rafałowi Baronowi z Gdańska za zestaw „Zmysły, mieszajcie”. III Nagrodę, w wysokości 500 złotych, przyznano Panu Czesławowi Markiewiczowi z Zielonej Góry za Continue reading →

Ogłoszenie XXVII Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego o Nagrodę im. K.K. Baczyńskiego

Stowarzyszenie Literackie im. K.K. Baczyńskiego ogłasza ogólnopolski konkurs na zestaw poetycki, o łącznej objętości do stu wersów, stanowiący spójną warsztatowo propozycję. Jury będzie rozpatrywać jedynie utwory dotąd nienagradzane, niepublikowane i niezgłoszonedo publikacji. Po raz kolejny Stowarzyszenie Literackie wręczy Nagrodę TETIS – za zestaw poetycki wyróżniający się nowatorstwem formalnym lub niekonwencjonalnością. Nagroda TETIS zostanie przyznana przez Jury propozycji poetyckiej wybranej osobno spośród wszystkich nadesłanych na konkurs. Nadesłany zestaw poetycki należy oznaczyć godłem. Tym samym godłem prosimy oznaczyć także dołączoną do przesyłki zaklejoną kopertę zawierającą imię, nazwisko i Continue reading →