SLKKB

Stowarzyszenie Literackie im. K.K. Baczyńskiego zostało założone w listopadzie 1990 roku przez studentów, pracowników i absolwentów Uniwersytetu Łódzkiego z inicjatywy prof. Joanny Ślósarskiej, jako pierwsze w wolnej Polsce niezależne stowarzyszenie twórcze promujące nowe zjawiska literackie i młodych twórców. Zrzesza poetów, prozaików, tłumaczy, plastyków i pracowników naukowych z terenu całej Polski.

Dowodem uznania dla prowadzonej działalności jest przyznanie Stowarzyszeniu we wrześniu 2008 roku statusu Organizacji Pożytku Publicznego, co sprawia, że Stowarzyszenie może być beneficjentem odpisu 1% od podatku dla osób fizycznych.

Informacje ogólne

Stowarzyszenie Literackie im. K.K. Baczyńskiego
z siedzibą w Domu Literatury w Łodzi, ul. Roosevelta 17, 90-056 Łódź
tel. 42 6366838, e-mail: slkkb@slkkb.org.pl, www.slkkb.org.pl
KRS: 0000124347
REGON: 471284290
NIP: 7251053813
Volkswagen Bank Polska S.A.: 62 2130 0004 2001 0645 1645 0001

STATUT
Sprawozdanie merytoryczne za rok 2011
Sprawozdanie finansowe za rok 2011
Sprawozdanie merytoryczne za rok 2012
Sprawozdanie finansowe za rok 2012