Konkurs Poetycki

Konkurs Poetycki o Nagrodę im. K.K. Baczyńskiego organizowany jest corocznie od początku istnienia Stowarzyszenia. Ogłaszany wczesną jesienią i rozstrzygany u schyłku zimy kolejnego roku. Jury, do którego zapraszamy wybitnych przedstawicieli środowisk literackich z całej Polski, nagradza spójne zestawy poetyckie; w trzech edycjach (2003/2004, 2004/2005, 2005/2006) formuła konkursu obejmowała – jako osobną kategorię – również krótkie formy prozatorskie.