Książki

Zgodnie z zapisem statutowym, Stowarzyszenie Literackie im. K.K. Baczyńskiego promuje twórczość młodych i debiutujących autorów, min. wydając niskonakładowe (300-1000 egz.), niekomercyjne publikacje autorskie, którym towarzyszą warsztaty twórcze, wieczory autorskie oraz seminaria naukowe i popularnonaukowe. Dotychczas wydaliśmy 109 tomów, w tym nadal unikatową w skali krajowej Serię Debiutów Uczniów Szkół Średnich, dwa tomy studiów estetycznych i pięć tomów prozy. Ponadto publikowaliśmy również przekłady i książki dwujęzyczne, przygotowane przez współpracujących ze Stowarzyszeniem wybitnych tłumaczy, m.in. Marka Smurzyńskiego, Ludmiłę Marjańską, Leszka Sosnowskiego, Elżbietę Pachnik czy Leszka Engelkinga. Większość naszych publikacji opatrzona jest grafikami uznanych już (a swego czasu debiutujących w tej formie w Stowarzyszeniu) artystów, m.in. Tomasza Sobczaka, Wiesława Przyłuskiego, Antoniego Nikiela, Magdaleny Wojtyniak-Sacharz, Mariusza Korczaka, Wiesława Barszczaka czy Piotra Staśkiewicza.

Wielu autorów, którzy debiutowali w Stowarzyszeniu zyskało uznanie krytyki ogólnopolskiej i zajmuje obecnie ważne miejsce w polskiej literaturze współczesnej, czego dowodem są ich liczne, późniejsze nagrody w wielu krajowych i zagranicznych konkursach literackich. Wszystkie nasze publikacje znajdują się nie tylko w bibliotekach ujętych stosownym rozporządzeniem jako uprawnione do otrzymywania bezpłatnych egzemplarzy obowiązkowych – również nieodpłatnie zaopatrujmy w nasze książki wszystkie biblioteki uniwersyteckie oraz kilkanaście ważnych dla swoich regionów bibliotek publicznych.