Ogłoszenie XXVIII Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego o Nagrodę im. K.K. Baczyńskiego

Stowarzyszenie Literackie im. K.K. Baczyńskiego ogłasza ogólnopolski konkurs na zestaw poetycki, o łącznej objętości do stu wersów, stanowiący spójną warsztatowo propozycję. Jury będzie rozpatrywać jedynie utwory dotąd nienagradzane, niepublikowane i niezgłoszone do publikacji. Po raz kolejny Stowarzyszenie Literackie wręczy Nagrodę TETIS – za zestaw poetycki wyróżniający się nowatorstwem formalnym lub niekonwencjonalnością. Nagroda TETIS zostanie przyznana przez Jury propozycji poetyckiej wybranej osobno spośród wszystkich nadesłanych na konkurs. Nadesłany zestaw poetycki należy oznaczyć godłem. Tym samym godłem prosimy oznaczyć także dołączoną do przesyłki zaklejoną kopertę zawierającą imię, Continue reading →

Wyniki XXVII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego o Nagrodę im. K.K. Baczyńskiego

Dnia 16 lutego 2018 roku odbyło się posiedzenie Jury XXVII Konkursu Poetyckiego o Nagrodę im. K.K. Baczyńskiego w składzie: przewodnicząca Justyna Fruzińska (Łódź), członkowie Karol Maliszewski (Nowa Ruda), Magdalena Rabizo-Birek (Rzeszów), Robert Rutkowski (Łódź), Marcin Zegadło (Częstochowa), sekretarz Milena Rosiak. Na konkurs nadesłano 101 zestawów. I Nagrodę, w wysokości 1200 złotych, przyznano Pani Marzenie Orczyk-Wiczkowskiej z Dąbrowy Górniczej za zestaw „BIAŁE PORZECZKI”. II Nagrodę, w wysokości 700 złotych, przyznano Panu Rafałowi Baronowi z Gdańska za zestaw „Zmysły, mieszajcie”. III Nagrodę, w wysokości 500 złotych, przyznano Panu Czesławowi Markiewiczowi z Zielonej Góry za Continue reading →

Premiera: Korespondent „Małego Przeglądu”, Dariusz Bugalski

Dariusz Bugalski, Korespondent „Małego Przeglądu”, red. Tomasz Cieślak, Łódź 2017. Jacek Gutorow: „Ciekaw byłem nowej książki Dariusza Bugalskiego. W opublikowanym w 2010 roku wyborze poetyckim Przecieki odnalazłem zaangażowanego obserwatora, ale i uważnego nasłuchiwacza głosów. Zwracała uwagę ewolucja tej poezji – od fascynacji malarskim, precyzyjnym spojrzeniem, wyrazistej w tomach z pierwszej połowy lat dziewięćdziesiątych, po coraz śmielsze eksperymenty z językiem, a właściwie językami, w zbiorach późniejszych (zwłaszcza w ostatnim tomie o tu, 2010). Korespondent „Małego Przeglądu” otwiera kolejne okno. W nowych wierszach odnajdziemy wspaniale skoncentrowane obrazy („po rozlanej plamie słońca/ dwie żółte Continue reading →

Premiera: Księga Przysnów, Sylwester Seweryn Kołodziejczyk

Sylwester Seweryn Kołodziejczyk, Księga Przysnów, red. Tomasz Cieślak,  Łódź 2017. Roman Honet: „Sylwester Seweryn Kołodziejczyk podróżuje po sobie i ludziach, słowo pomiędzy intymnością a światem zewnętrznym układa znakomicie, przed brudem nie ucieka, od piękna nie stroni, nie boi się miłości, życia ani śmierci – wiersze Kołodziejczyka to szczęście”.               Publikacja tomu poezji Sylwestra Seweryna Kołodziejczyka Księga Przysnów została zrealizowana dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi    

Ogłoszenie XXVII Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego o Nagrodę im. K.K. Baczyńskiego

Stowarzyszenie Literackie im. K.K. Baczyńskiego ogłasza ogólnopolski konkurs na zestaw poetycki, o łącznej objętości do stu wersów, stanowiący spójną warsztatowo propozycję. Jury będzie rozpatrywać jedynie utwory dotąd nienagradzane, niepublikowane i niezgłoszonedo publikacji. Po raz kolejny Stowarzyszenie Literackie wręczy Nagrodę TETIS – za zestaw poetycki wyróżniający się nowatorstwem formalnym lub niekonwencjonalnością. Nagroda TETIS zostanie przyznana przez Jury propozycji poetyckiej wybranej osobno spośród wszystkich nadesłanych na konkurs. Nadesłany zestaw poetycki należy oznaczyć godłem. Tym samym godłem prosimy oznaczyć także dołączoną do przesyłki zaklejoną kopertę zawierającą imię, nazwisko i Continue reading →