Wyniki XXVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego o Nagrodę im. K.K. Baczyńskiego

Dnia 28 lutego 2020 roku odbyło się posiedzenie Jury XXVIII Konkursu Poetyckiego o Nagrodę im. K.K. Baczyńskiego w składzie: Przewodniczący: Przemysław Owczarek Członkowie: Kacper Bartczak, Monika Mosiewicz, Magdalena Rabizo-Birek, Milena Rosiak Sekretarz: Sylwester Kołodziejczyk Na konkurs nadesłano 104 zestawy. I Nagrodę, w wysokości 1200 złotych, przyznano Pani Agacie Puwalskiej z Węgrzc za zestaw „luizy nie ma [w ogrodzie]” II Nagrodę, w wysokości 800 złotych, przyznano Panu Pawłowi Bilińskiemu z Wólki Kozodawskiej za zestaw „Bezsynność” III Nagrodę, w wysokości 500 złotych, przyznano Pani Annie Piliszewskiej z Wieliczki za Continue reading →

Ogłoszenie XXVIII Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego o Nagrodę im. K.K. Baczyńskiego

Stowarzyszenie Literackie im. K.K. Baczyńskiego ogłasza ogólnopolski konkurs na zestaw poetycki, o łącznej objętości do stu wersów, stanowiący spójną warsztatowo propozycję. Jury będzie rozpatrywać jedynie utwory dotąd nienagradzane, niepublikowane i niezgłoszone do publikacji. Po raz kolejny Stowarzyszenie Literackie wręczy Nagrodę TETIS – za zestaw poetycki wyróżniający się nowatorstwem formalnym lub niekonwencjonalnością. Nagroda TETIS zostanie przyznana przez Jury propozycji poetyckiej wybranej osobno spośród wszystkich nadesłanych na konkurs. Nadesłany zestaw poetycki należy oznaczyć godłem. Tym samym godłem prosimy oznaczyć także dołączoną do przesyłki zaklejoną kopertę zawierającą imię, Continue reading →

Wyniki XXVII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego o Nagrodę im. K.K. Baczyńskiego

Dnia 16 lutego 2018 roku odbyło się posiedzenie Jury XXVII Konkursu Poetyckiego o Nagrodę im. K.K. Baczyńskiego w składzie: przewodnicząca Justyna Fruzińska (Łódź), członkowie Karol Maliszewski (Nowa Ruda), Magdalena Rabizo-Birek (Rzeszów), Robert Rutkowski (Łódź), Marcin Zegadło (Częstochowa), sekretarz Milena Rosiak. Na konkurs nadesłano 101 zestawów. I Nagrodę, w wysokości 1200 złotych, przyznano Pani Marzenie Orczyk-Wiczkowskiej z Dąbrowy Górniczej za zestaw „BIAŁE PORZECZKI”. II Nagrodę, w wysokości 700 złotych, przyznano Panu Rafałowi Baronowi z Gdańska za zestaw „Zmysły, mieszajcie”. III Nagrodę, w wysokości 500 złotych, przyznano Panu Czesławowi Markiewiczowi z Zielonej Góry za Continue reading →

Premiera: Korespondent „Małego Przeglądu”, Dariusz Bugalski

Dariusz Bugalski, Korespondent „Małego Przeglądu”, red. Tomasz Cieślak, Łódź 2017. Jacek Gutorow: „Ciekaw byłem nowej książki Dariusza Bugalskiego. W opublikowanym w 2010 roku wyborze poetyckim Przecieki odnalazłem zaangażowanego obserwatora, ale i uważnego nasłuchiwacza głosów. Zwracała uwagę ewolucja tej poezji – od fascynacji malarskim, precyzyjnym spojrzeniem, wyrazistej w tomach z pierwszej połowy lat dziewięćdziesiątych, po coraz śmielsze eksperymenty z językiem, a właściwie językami, w zbiorach późniejszych (zwłaszcza w ostatnim tomie o tu, 2010). Korespondent „Małego Przeglądu” otwiera kolejne okno. W nowych wierszach odnajdziemy wspaniale skoncentrowane obrazy („po rozlanej plamie słońca/ dwie żółte Continue reading →