Wyniki XXVII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego o Nagrodę im. K.K. Baczyńskiego

Dnia 16 lutego 2018 roku odbyło się posiedzenie Jury XXVII Konkursu Poetyckiego o Nagrodę
im. K.K. Baczyńskiego w składzie:

przewodnicząca Justyna Fruzińska (Łódź), członkowie Karol Maliszewski (Nowa Ruda), Magdalena Rabizo-Birek (Rzeszów), Robert Rutkowski (Łódź), Marcin Zegadło (Częstochowa), sekretarz Milena Rosiak.

Na konkurs nadesłano 101 zestawów.

I Nagrodę, w wysokości 1200 złotych, przyznano Pani Marzenie Orczyk-Wiczkowskiej z Dąbrowy Górniczej
za zestaw „BIAŁE PORZECZKI”.

II Nagrodę, w wysokości 700 złotych, przyznano Panu Rafałowi Baronowi z Gdańska za zestaw „Zmysły, mieszajcie”.

III Nagrodę, w wysokości 500 złotych, przyznano Panu Czesławowi Markiewiczowi z Zielonej Góry za zestaw „Ślina śpiącego śledzia”.

Nagrodę TETIS, w wysokości 750 złotych, przyznano Panu Sławomirowi Hornikowi z Wrocławia za zestaw „mawet”.

Trzy równorzędne Wyróżnienia, w wysokości 250 złotych każde, przyznano Panu Mateuszowi Czajce z Chorzowa za zestaw „sfedrowani ludzie”, Panu Stanisławowi Pawełkowi z Żyrardowa za zestaw „JEDENAŚCIE” oraz Panu Piotrowi Piątkowi z Kołobrzegu za zestaw „NOWY FOLK KASZUB”.

Partnerem Konkursu jest firma Michalczyk i Prokop, właściciel marki Tetis.